The Best Kicks

Cookie- en privacybeleid

COOKIE- EN PRIVACYBELEID BIJ DE BESTE KICKS

 

Invoering
Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over u verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om meer waarde te creëren met de advertenties die op de pagina worden weergegeven. Als u niet wilt dat er informatie over u wordt verzameld, moet u uw cookies verwijderen en geen verder gebruik maken van de website. In de onderstaande paragrafen hebben we uitgewerkt wat voor soort informatie wordt verzameld, hun doel en welke derden er toegang toe hebben.

 

Koekjes
De website maakt gebruik van "cookies", een tekstbestand dat op uw computer, mobiel of iets dergelijks wordt opgeslagen. op dezelfde manier om het te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te targeten. Cookies mogen echter geen kwaadaardige code bevatten zoals. virus.
Het is voor u mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. U kunt dit doen door deze instructies te volgen: http://minecookies.org/cookiehandtering
Als je de instructies opvolgt en cookies verwijdert of blokkeert, worden de advertenties die je ziet alleen maar minder relevant voor je, terwijl ze vaker verschijnen. Tegelijkertijd loop je het risico dat de website niet optimaal werkt en dat er content is waar je geen toegang toe hebt.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

In het algemeen
Persoonlijke informatie is allerlei informatie die tot op zekere hoogte aan u kan worden toegeschreven. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een aantal van dergelijke informatie. Het gebeurt b.v. door gewone interacties op de website, zoals dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een prijsvraag/enquête, zich aanmeldt als nieuwe gebruiker/abonnee of door ander gebruik van diensten of aankopen via onze website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: Een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie en op welke pagina's u klikt. Voor zover u zelf uitdrukkelijke toestemming geeft en de gegevens zelf invoert, verwerken wij ook: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en betaalgegevens. Dit gebeurt meestal in verband met het aanmaken van een login of bij het kopen op de site.

 

Veiligheid
Wij verwerken uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Verordening persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer dit doel is bereikt of niet langer relevant is.
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden verwijderd, gepubliceerd, verloren, aangetast of ter kennis komen van onbevoegden, misbruikt of anderszins in strijd met de wet verwerkt.

 

Doel
De informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de advertenties te tonen die voor u het meest relevant zijn, om uw aankopen en betalingen te registreren en om u de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven . Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren en te verbeteren.

 

Opslagperiode
We bewaren informatie voor de wettelijk toegestane periode en we verwijderen deze wanneer deze niet langer nodig of relevant is. De termijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de achtergrond voor opslag. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek te geven voor het verwijderen van informatie.

 

Vrijgeven van informatie
Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en evt klikken, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, enz. worden doorgegeven aan derden voor zover de informatie bekend is en als we derden gebruiken. In het gedeelte over Cookies hierboven kunt u zien welke derde partijen erbij betrokken zijn. De informatie wordt gebruikt voor gerichte reclame.

Daarnaast maken wij voor de opslag en verwerking van gegevens gebruik van een aantal derde partijen. Deze verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail etc. zal alleen plaatsvinden als u uw toestemming geeft. Wij maken alleen gebruik van gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw gegevens adequaat kunnen beschermen.

 

Inzichten en klachten
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken in een standaardformaat (dataportabiliteit). U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de informatie. U kunt ook uw toestemming voor het verwerken van informatie over u intrekken. Als de over u verwerkte informatie onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan: [email protected] Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Deense instantie voor gegevensbescherming.
Indien u niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, kunt u ons ook een verzoek sturen naar bovenstaand e-mailadres.

 

Uitgever
De website is eigendom van en wordt uitgegeven door:

The Best Kicks
Flensborggade 51, 2e verdieping
1669 Kopenhagen V
Telefoon:
E-mail: [email protected]

nl_NL